Listado de los registros

Fecha: 24 de octubre de 2021 18:03

Editorial: Institut Français D'Etudes Andines

Número de registros: 1

libro
GENESE DE L'ESPACE EQUATORIEN: ESSAI SUR LE TERRITOIRE ET LA FORMATION DE L'ETAT NATIONAL / DELER, Jean-Paul .- París: Institut Français D'Etudes Andines , 1981 .- 1vol; 290pp; 30cms .-(Recherche sur les grandes civilisations; 4) .- ISBN 2-86538-014-9 .- , Mostrar tags menos Ocultar tags
Signatura: M-2187 ( libro )