revista
NUEVA ERA DE CONQUISTA / RAMONET, Ignacio .- Madrid: Monde Diplomatique, Le ; L'PRESS , 2000 .- 1vol; 2pp; 45cms .-
Signatura: MONDE DIPLOMATIQUE, Le: EDICION ESPAÑOLA, Nº53 (2000) 16pp-17pp ( revista )