revista
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMOCRACIA EN AFRICA / CHABAL, Patrick .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , 1999 .- 1vol; 17pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº5 (1999) 39pp-56pp ( revista )