revista
ISLAM Y DEMOCRACIA / WEBER, Edgard .- Barcelona: CIDOB , 1998 .- 1vol; 9pp; 24cms .- ISSN 0212-1786.-
Signatura: CIDOB D"AFERS INTERNACIONALS, Revista, Nº43-44 (1998) 85pp-94pp ( revista )