revista
COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION DE SUDAFRICA, La: ¿PUNTO FINAL? / SORIA, Ferriol .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , 1998 .- 1vol; 12pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº4 (1998) 43pp-57pp ( revista )