revista
INSTITUCIONES MULTILATERALES DE FINANCIACION DEL DESARROLLO, Las / MUNICH I GASA, Jaume .- Barcelona: CIDOB , 1998 .- 1vol; 21pp; 24cms .- ISSN 0212-1786.-
Signatura: CIDOB D"AFERS INTERNACIONALS, Revista, Nº40-41 (1998) 77pp-108pp ( revista )