revista
AGING POPULATIONS AND PUBLIC PENSION SCHEMES / CHAND, Sheetal K ; JAEGER, Albert .- Washington: FMI , 1996 .- 1vol; 43pp; 28cms .- ISBN 1-55775-620-1 .-
Signatura: FMI, OCCASIONAL PAPER, Nº147 (1996) monográfico ( revista )