revista
1968-2018: RUPTURES ET CONTINUITÉS = 1968-2018: BREAKDOWN AND CONTINUITY / EGGER, Clara ; (et al.) .- Lyon: La Fondation Action Contre La Faim , 2018 .- 1vol; 176pp; 24 cms .- ISBN 978-2-37704-408-5 .- ISSN 2492-7120.- Francés, Inglés
Signatura: ALTERNATIVES HUMANITAIRES = HUMANITARIAN ALTERNATIVES, Nº9 (2018) Monográfico ( revista )