revista
COMPARTIR EL AGUA / FAO .- Madrid: Monde Diplomatique, Le , 2018 .- 1vol; 4pp; 45cms .- ISSN 1884-6434.- Español
Signatura: MONDE DIPLOMATIQUE, Le: EDICION ESPAÑOLA, Nº269 (2018) Ipp-IVpp ( revista )