revista
LA COBERTURA SANITARIA, UN COMBATE UNIVERSAL / AKAZILI, James ; (et al.) .- Valencia, : Monde Diplomatique, Le , 2014 .- 1vol; 4pp; 45cms .- ISSN 1884-6434.-
Signatura: MONDE DIPLOMATIQUE, Le: EDICION ESPAÑOLA, Nº219 (2014) Suplemento ( revista )