revista
LA INMIGRACION AFRICANA, REVISADA / KABUNDA BADI, Mbuyi .- Barcelona, : CEA. Centre D'Estudis Africans , 2006 .- 1vol, 20pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº18 (2006) 19pp-39pp ( revista )