revista
RAICES DE LA VIOLENCIA EN AFRICA, Las: EL CASO DE ANGOLA / MARQUES, Rafael .- Barcelona: CEA. Centre D'Estudis Africans , .- 1vol; 17pp; 23cms .- ISSN 1136-0437.-
Signatura: NOVA AFRICA, Nº13 (2003) 43pp-60pp ( revista )