documento
RWANDA HISTORIA D`UN GENOCIDI PROGRAMAT / FISAS ARMENGOL, Vicenç .- Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya , 1994 .- 1vol; 33pp; 31cms .-(Documents; 32) .-
Signatura: D-1351 ( documento )