documento
CULTURA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN ESPAÑA, La / DIAZ-SALAZAR, Rafael .- Barcelona: Cristianisme i Justicia , 1995 .- 1vol; 32pp; 21cms .-(Cristianisme i Justicia; 66) .- ISBN 84-88341-62-8 .-
Signatura: D-1580 ( documento )